nghề môi giới

Cơn khát nhân sự môi giới bất động sản
Cơn khát nhân sự môi giới bất động sản

Mặc dù cả nước hiện có hơn 418.200 người có trình độ chuyên môn không có việc làm, trong khi đó ngành kinh doanh bất động sản lại thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Trong Qúy II/2016, cả nước có hơn 1 triệu lao động thất nghiệp, theo các chuyên...
Đọc Thêm

“Chìa khóa vàng” để thành công trong nghề Bất Động Sản
“Chìa khóa vàng” để thành công trong nghề Bất Động Sản

Nghề môi giới BĐS là nghề dễ kiếm ra tiền nếu thật sự yêu nghề và có chuyên môn cao. Dù cho bối cảnh thị trường BĐS có “thăng trầm” ra sao thì nhu cầu về nhà ở trong xa hội vẫn không hề thay đổi. Trong phạm vi bài viết này, tôi...
Đọc Thêm

Nghề môi giới bất động sản ở nước Ngoài và Việt Nam khác nhau như thế nào?
Nghề môi giới bất động sản ở nước Ngoài và Việt Nam khác nhau như thế nào?

Vấn đề cá nhân trong nước và nước ngoài hành nghề môi giới bất động sản tại Việt Nam phải có thẻ hành nghề môi giới bất động sản và phải có trình độ từ đại học trở lên vẫn nằm trong tranh luận của dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa...
Đọc Thêm